اردوی مانور زلزله


 ما در تاریخ ٧ آذر ١٣٨٧برای دیدن مانور زلزله به شهر ری رفتیم و در آن جا نکات ایمنی زلزله را آموزش دیدیم .

مانور زلزله یعنی این که فکر کنیم زلزله آمده و امداد رسانی کنیم .در آن جا ما به یک چادر رفتیم و کسانی را دیدیم که مثلاً زیز آوار مانده بودند و مجروح شده بودند و به آنها بتادین زده بودند .

در چادر به ما خوراکی دادند و با دوستانم تن ماهی را خوردم و روغن آن هم روی شلوارم ریخت .

آن روز خیلی به من خوش گذشت . توی اتوبوس با بچه ها خیلی بازی کردیم و خانم غیاث هم با ما بود .

/ 1 نظر / 54 بازدید
کامران نرجه

کسری جان خوشحالم که در این مانور با شیوه های امداد و نجات زلزله زدگان آشنا شدی