سفر به اصفهان

عاشورای امسال روز چهارشنبه ١٨ دی ١٣٨٧ بود ومن ومادرم وپدرم به اصفهان رفتیم.

درآن خیلی جا دسته های عزاداری زیاد بود . ما به اصفهان رفتیم تا هم من یک ذره تفریح کنم و مادرم نیز عمه اش را ببیند . موقع رفتن چند امامزاده را در کنار اتوبان دیدیم . مادر اصفهان یک روز ماندیم و بعئ به تهران برگشتیم .

 در راه پدرم در ماشین برای من تلویزیون روشن کرد و من کارتون دیدم . وقتی به تهران رسیدیم به خانه مادر بزرگم رفتیم و من از اصفهان برای مادر بزرگم و عمه ام تعریف کردم . من از جاهای دیدنی اصفهان عکس گرفتم مانند : سی و سه پل ، پل خواجو و زاینده رود .

ما در مسیر رفت به اصفهان از شهرهای ساوه ، سلفچگان ، دلیجان و میمه رد شدیم و در مسیر برگشت از شهرنطنز ، بادرود ، ابیانه ، خالد آباد ، کاشان و قم عبور کردیم.

/ 0 نظر / 44 بازدید