عشق

دلـم عـجیب تـنگ شُده بـرای تمام لحظه هـایی که دلـت عـجیب بـرایـم تنگ می شد...! >>

عشق چیست ؟

چگونه بوجود می آید؟

 عشق نوعی احساس دوست داشتن  است که از قلب  نشأت می گیرد. این احساس ، احساسی دل انگیز است که میان دو فرد صورت می گیرد . به فردی که شخص مورد نظرش را دوست دارد عاشق و به فردی که مورد دوست داشتن قرار میگیرد معشوق می گویند.

عشق به دو دسته تقسیم می شود:

1- عشق دنیوی

2- عشق اخروی

عشق دنیوی: این نوع عشق ، عشقی است که در آن  دو فرد  همدیگر را دوست دارند و به یکدیگر ابراز علاقه مینمایند . مانند : لیلی و مجنون

برای تفهیم بیشتر این موضوع مختصر داستانی از این دو نفر را تعریف می نمایم:

 لیلی نام دختری از یک قبیله عرب بود . پدر لیلی رییس این قبیله بود و از قدیم با قبیله ای که در منطقه کناری انها زندگی می کرد دشمنی داشت. اتفاقا در ان قبیله رییس قبیله پسری به نام مجنون داشت که بسیار خوش سیما و خوش قامت بود . یک روز وقتی مجنون برای شکار به صحرا رفته بود ،در کنار رودخانه دختری بسیار زیبا دید که شیفته ی او شد . مجنون جلو رفت و خودش را به او معرفی کرد . دختر نیز که با دیدن مجنون عاشق سیما و هیکل او شده بود گفت :اسم من لیلی است . روز ها و هفته ها می گذشت و آن دو همدیگر را در کنار رودخانه ملاقات میکردند. بی آن که بدانند هر کدام فرزند دشمن پدر یکدیگرند . اتفاقا قبیله لیلی قصد جنگ با قبیله مجنون را داشت و هرروز دشمنی بین انها سخت تر می شد. از ظرف دیگر ، هر چه زمان می گذشت علاقه لیلی و مجنون به یکدیگر بیشتر میشد . یک روز مجنون یه طور تصادفی متوجه شد که لیلی دختر رییس قبیله ایست که پدرش قصد جنگ با آن را دارد . ازین به بعد عشق لیلی و مجنون و علاقه مجنون به لیلی با اندوه گسترده ای روبرو بود... زیرا هر دو انها می دانستند با وجود علاقه زیادی که به هم دارند به علت دشمنی پدران نمی توانند با هم ازدواج کنند . دنباله این ماجرا را در منظومه لیلی و مجنون نظامی مطالعه کنید .

بیشتر جوانان به این نوع عشق علاقه دارند. البته ابید مراقب بود که از حد خود بیش از حد جلو نرفت .

عشق اخروی: این نوع عشق، عشقی است که به جای دو فرد عادی ، یک فرد عادی با یک امام یا خدا یا فرشته می باشد . مانند عشق شدید شعیان به حضرت امام حسین (ع) می باشد .

عشق اخروی هم بسیار خوب می باشد زیرا در آن فرد عاشق هر حاجتی و نیازی دارد با معشوق خود در میان می گذارد .

/ 0 نظر / 42 بازدید