اولین درشکه سواری من

من و مادر بزرگم روز یکشنبه چهارم مرداد ١٣٨٨به بازار بزرگ تهران رفتیم.

اول از خانه خارج شدیم و با اتوبوس به مترو رفتیم . بعد که با قطار به بازار رسیدیم ، سوار درشکه شدیم و چیزهای زیادی هم خریدیم .

وقتی سوار درشکه شدیم فهمیدم که پدرم چه کیفی می کرد وقتی که بچه بود و سوار درشکه می شد .

ظهر شد و ناهار خوردیم و به سمت خانه ی مادربزرگم برگشتیم

/ 0 نظر / 28 بازدید