روز دانش آموز

 13 آبان ، روز دانش آموز  است . برای همین امسال روز دانش آموز در مدرسه سر صف آهنگ ورزش ما " تکنو " بود .

امسال در روز دانش آموز خانم به ما کم درس داد. درس او فقط یک انشای کوچک بود .در این روز به من خیلی خوش گذشت .

/ 0 نظر / 17 بازدید