دیدار از مدرسه ناشنوایان باغچه بان

من از طرف مدرسه ی شهید دکتر بهشتی در روز شنبه ١١ آبان ١٣٨٧ به مدرسه ی باغچه بان رفتم.

در آن جا همه درس می خوانند و کرولال هستند. ما ، در مدرسه ی باغچه بان به دفترکار باغچه بان رفتیم ، بعد یک دختر خانم را دییم که مربی او از آن سوال هایی می پرسید که به ما نشان دهد می فهمد و جواب می دهد .مثلاً در نقاشی آن بچه ، عکش خود را کشیده بود و به ترتیب صدا بود .

در آن جا یک پسر بچه را دیدم که مربی به او می گفت : ماهی کوچک را بده و پسر بچه می گفت : بده. بعد مربی خودش ماهی را به او می داد.

در آن جا یک پسر را دیدم که کجکی راه می رفت . پدرم چند روز قبل به من گفت که اصلاً نباید آن ها را مسخره کرد .

/ 1 نظر / 69 بازدید
کامران نرجه

کسری جان خوشحال که با دیدن کودکان ناشنوا به اهمیت سلامتی که پروردگار به ما داده پی بردی