کمک های امامان به ما

چند روزی بود که دلم برای شخصی تنگ شده بود؛اما هر چه با او تماس میگرفتم جواب نمی داد.

تا اینکه همان شب در هنگام نماز از اباعبدا...حسین کمک گرفتم و از او خواستم که مشکل مرا حل نماید .

فردای آن روز ،پس از آن که از مدرسه به خانه بازگشتم به آن فرد زنگ زدم . پس از مدت کوتاهی او تلفنش رابرداشت و همان لحظه ای که او کلمه << بله>> را گفت من برای چند لحظه زبانم بند آمد و اصلا باورم نمی شد . از آن روز به بعد اعتقاد من به امامان دو چندان شد .

به شما هم پیشنهاد میکنم که در هر مشکلی گیر افتادید از خداوند و امامان طلب بجویید.

 

 

/ 0 نظر / 89 بازدید